ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :

      ส่วนนี้จัดแสดงตัวอย่างสัตว์น้ำ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำชนิดต่างๆทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฟองน้ำ กลุ่มปะการังและกัลป์ปังหา กลุ่มหอย กลุ่มครัสเตเชี่ยน กลุ่มเม่นทะเลและดาวทะเล และกลุ่มปลา
        - ฟองน้ำ นำมาจัดแสดง 3 กลุ่ม คือ ฟองน้ำครก ฟองน้ำแก้ว และฟองน้ำถูตัว
        - ปะการังและกัลปังหานำมาจัดแสดงเพียง 10 กลุ่ม คือ กัลปังหาพัด ปะการังพุ่มไม้ ปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางก้านยาวปะการังลายดอกไม้ ปะการังโขด ปะการังโขดรูปสมอง ปะการังจาน และปะการังหนวดดอกไม้ทะเล
        - หอยนำมาจัดแสดงเพียง 5 กลุ่ม คือ หอยที่ใช้เป็นอาหาร หอยที่ใช้ทำเครื่องประดับ หอยที่มีรูปร่างแปลก หอยที่มีพิษและเป็นอันตราย หอยที่หายากและหอยงวงช้าง
        - ครัสเตเชี่ยนนำมาจัดแสดงเพียง 38 ชนิด คือ กุ้ง กั้งและสัตว์คล้ายกุ้งชนิดอื่นๆ ปู
        - เม่นทะเลและดาวทะเลนำมาจัดแสดงเพียง 5 กลุ่ม คือ เม่นน้ำตาล เม่นดาวหนามขาว ดาวมงกฏหนาม ดาวแดงหรือดาวทะเล และดาวหนามแดง
        - ปลาที่นำมาจัดแสดงเพียง 2 กลุ่ม คือ ปลากระดูกอ่อน และปลากระดูกแข็ง