ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
จองเข้าร่วมมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ ครบรอบ 150 ปี

เพื่อรับของที่ระลึกในวันงาน
วันที่ จำนวนการจอง
18 สิงหาคม 2561 183
19 สิงหาคม 2561 284
20 สิงหาคม 2561 133
21 สิงหาคม 2561 859
22 สิงหาคม 2561 750
23 สิงหาคม 2561 370
24 สิงหาคม 2561 311
จำนวนการจองทั้งหมด 2789 คน


ดูรายละเอียดผู้จอง

จองเข้าร่วมงาน