ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
จองเข้าร่วมมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ ครบรอบ 150 ปี

เพื่อรับของที่ระลึกในวันงาน
วันที่ จำนวนการจอง
18 สิงหาคม 2561 1092
19 สิงหาคม 2561 1067
20 สิงหาคม 2561 2725
21 สิงหาคม 2561 3210
22 สิงหาคม 2561 2725
23 สิงหาคม 2561 3316
24 สิงหาคม 2561 2125
จำนวนการจองทั้งหมด 16285 คน


ดูรายละเอียดผู้จอง

จองเข้าร่วมงานออนไลน์กับหว้ากอ

จองเข้าร่วมงานสำหรับสถานศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก อพวช.