ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
หว้ากอโชว์กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflect telescope
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์
การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำงานสัปดาห์วิทย์หว้ากอ
โครงการประชุมเรื่อง "ทิศทางในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"
คุณพระช่วยโชว์งานสัปดาห์วิทย์หว้ากอ
นายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๑๕๐ ปี เทิดพระเกียรติ ร.๔
หว้ากอรับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2017
หว้ากอร่วมจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนและเครือข่ายจิตอาสาในโครงการอบรมรณรงค์รักษ์หาดสะอาด ลดการสร้างขยะมูลฝอย
หว้ากอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน กทม. ศึกษาดูงานหว้ากอ
คณะจากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เยี่ยมชมหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนจากบ้านบางรูป จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุกโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ จ.ยะลา
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์วัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูนกค่ายวิทย์หว้ากอ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.สุราษฎร์ธานี จัดค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์กศน.อ.เมืองปทุมธานี
โรงเรียนบ้านควนนิยม สุราษฎร์ธานี ดูดาว ณ ค่ายหว้ากอ
>> View All