ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
คณะสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอตรวจประเมินเพื่อต่ออายุรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้าด้านสะเต็ม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
อุทยานฯ หว้ากอ ให้การต้อนรับคณะจาก อพวช.
จ.ประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด
วันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ๒๘ ปี หว้ากอ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมสนับสนุนช่วง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
อุทยานฯ หว้ากอ ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์วัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูนกค่ายวิทย์หว้ากอ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.สุราษฎร์ธานี จัดค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์กศน.อ.เมืองปทุมธานี
โรงเรียนบ้านควนนิยม สุราษฎร์ธานี ดูดาว ณ ค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุสาคร
อัตตรักียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาสเข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
กิจกรรมชาวค่ายเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
>> View All