ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ประชุมบุคลากรส่วนอำนวยการ
"กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ พัฒนาตามรอยเท้าพ่อ"
อุทยานฯ หว้ากอจัดกิจกรรมดูดาวเสาร์เอียงหาโลกมากสุดในรอบ 14 ปี
คณะผู้บริหารอุทยานฯ หว้ากอ ร่วมงานศพและวางหรีดเคารพศพคุณแม่ผอ.วรวงศ์ กาญจนวงศ์
ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะผู้บริหารอุทยานฯ หว้ากอ ศึกษาดูงานชุมพร
รองผู้ว่าประจวบเยี่ยมชมหว้ากอ
พิธีปิดการอบรมพัฒนาความตระหนักรู้ด้านพลังงาน
การอบรมพัฒนาความตระหนักรู้ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่น
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมค่ายวิทย์หว้ากอ
ทดลองของจริง ได้ทั้งความรู้ สนุกสนาน กับค่ายวิทย์หว้ากอ
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านรถไฟ จ.ชลบุรี
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม จ.นครปฐม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ชาวใต้
โรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา เข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จ. สมุทรสาคร
นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีเข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
ชาวค่ายจากโรงเรียนบ้านช่องพลี จ.กระบี่
>> View All