สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

หว้ากอจัดการสร้างแนวคิดรวบยอดด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปสู่การลงมือทำซ้ำๆจนกลายเป็นทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หว้ากอส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนปลูกฝังให้เยาวชนรักวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
หว้ากอเน้นให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
วิทยาศาสตร์น่ารู้ควบคู่ความสนุกสนานค่ายโรงเรียนกัลยาณชลรังสรรค มูลนิธิมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หว้ากอเปิดฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยรับเด็กเซนโยเซฟ
“กลางคืนดูดาว ตอนเช้าดูนก กลางวันเรียนรู้ดูปลาที่หว้ากอ”
หว้ากอขัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมจากภายในห้องเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการ ความรู้ จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ณ ค่ายหว้ากอ 2
ค่ายหว้ากอ ร่วมปฏิบัติด้วยกระบวนการค่ายวิทยาศาสตร์แบบ “Recreation & Learning Camp”
เรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
หว้ากอจัดกิจกรรม“ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม”
ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” ณ ค่ายหว้ากอ
โรงเรียนบ้านปลายศอก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดเลียบ จังหวัดสงขลา
ค่ายวิทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จ.สงขลา
ค่ายวิทย์โรงอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา
WAGHOR CAMPS
อวท.ต้อนรับชาวค่ายนาข่าวิทยาคม
หว้ากอจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านบางเหรียง จ.กระบี่
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 ... ถัดไป »