ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อวท.เตรียมพร้อมรับสัปดาห์วิทย์
ประกาศเมื่อ 2011-08-08 13:36:12น.
จำนวนผู้เข้าชม : 614 คนนายสงัด ประดิษฐสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2554 เพื่อสรุปผลงานในรอบเดือนและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Editors / โลมา 2