ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
โครงการ"อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Stem education"
ประกาศเมื่อ 2017-05-18 11:20:10น.
จำนวนผู้เข้าชม : 151 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ"อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Stem education" โดยมี นางกัลยา หอมดี ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมาพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมแกรนด์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยประภากร ไหลล้น