ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
ประกาศเมื่อ 2017-06-07 14:40:30น.
จำนวนผู้เข้าชม : 114 คนนายทวี  นริสศิริกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ เหลืองสะพรั่งจากดวงใจ ถวายพ่อหลวง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยร่วมกับพี่น้องประชาชนกว่า 300 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 99 ต้น และพรรณไม้ดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์   นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ  นิทรรศการรัชกาลที่ 9 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมลดโลกร้อน  กิจกรรมประเมินค่าคาร์บอนไดออกไซด์ กิจกรรมประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมการคัดแยกขยะ เป็นต้น ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่