ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อุทยานฯ หว้ากอ ให้การต้อนรับคณะจาก อพวช.
ประกาศเมื่อ 2017-06-19 12:05:48น.
จำนวนผู้เข้าชม : 134 คนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 และเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่