ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเมื่อ 2017-07-19 11:32:09น.
จำนวนผู้เข้าชม : 148 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน การประกวดระดับพื้นที่ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ภาพ  / ข่าว วรา แพใหญ่