ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ประชุมประจำเดือน บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560
ประกาศเมื่อ 2017-10-04 14:46:33น.
จำนวนผู้เข้าชม : 127 คนวันนี้ (วันที่ 4 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560 โดยวาระการประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาและวางแผนงานในการปฏิบัติงานในงบประมาณปี 2561 เพื่อการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไปภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่