ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สรุปประเด็นสำคัญการประชุมติดตามการดำเนินงานแะแนวทางการดำเนินงาน
ประกาศเมื่อ 2018-01-26 15:44:01น.
จำนวนผู้เข้าชม : 173 คนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการสรุปประเด็นสำคัญการประชุมติดตามการดำเนินงานแะแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานหน่วยงาน / สถานศึกษาในกำกับดูแล ของ รองเลขาธิการ กศน. (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) 

ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่