ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเมื่อ 2018-02-05 15:38:32น.
จำนวนผู้เข้าชม : 169 คนวันนี้ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมทำสัญญาโครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นประธานภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่