ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โครงการประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนา อวท.
ประกาศเมื่อ 2018-02-09 15:54:52น.
จำนวนผู้เข้าชม : 183 คนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนวลจันทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเตรียมจัดกิจกรรมครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง ณ หว้ากอ โดยมีรองเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชนและหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงภาพ  /  ข่าว  โดยวรา แพใหญ่