ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรม"วิทย์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2" สะพานสราญวิถี
ประกาศเมื่อ 2018-02-12 15:53:20น.
จำนวนผู้เข้าชม : 204 คนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ สะพานสราญวิถี อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำนิทรรศการเคลื่อนที่ จัดกิจกรรม
"วิทย์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2" ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยกิจกรรมเคลื่อนที่