ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอรับการตรวจประเมินชุมชนไร้ถังขยะ
ประกาศเมื่อ 2018-02-13 15:11:11น.
จำนวนผู้เข้าชม : 196 คนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้ารับการตรวจประเมิน
โครงการชุมชนไร้ถังขยะ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีนายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจประเมินครั้งนี้ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่