ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประเมินหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2018-02-15 11:43:42น.
จำนวนผู้เข้าชม : 168 คนนายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนไร้ถังขยะ ลงพื้นที่ทำการตรวจประเมินชุมชนไร้ถังขยะ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่