ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2561
ประกาศเมื่อ 2018-03-27 15:50:31น.
จำนวนผู้เข้าชม : 199 คนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลงานภายในเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกียรติก้อง สุขเกษม ครู คศ.3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทข้าราชการครู สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช
2560 จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่