ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศเมื่อ 2018-04-09 15:15:16น.
จำนวนผู้เข้าชม : 119 คน


 

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย(ชุมชนไร้ถังขยะ ในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ร หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่