ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2561
ประกาศเมื่อ 2018-04-11 14:38:19น.
จำนวนผู้เข้าชม : 138 คนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร
ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลงานภายในเดือนที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่