ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
150 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2018-05-03 16:04:34น.
จำนวนผู้เข้าชม : 299 คน


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นายไพฑูรย์ น้อมกล่อม หัวหน้าส่วนวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของการจ้างเหมาจัดแสดงแสง สี เสียง และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 150 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 150 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จมาพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่