ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2561
ประกาศเมื่อ 2018-05-16 14:53:53น.
จำนวนผู้เข้าชม : 118 คน


 

(วันนี้) วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สถาบัน) โดยนางสาวดาริกา แซ่โง้ว หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ได้เข้าตรวจติดตามรักษาระบบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภท มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ศักยภาพดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม และ การบริหารจัดการด้านการให้ความรู้และการบริการข้อมูล ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวมาแล้ว เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่