ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม(คณะย่อย)
ประกาศเมื่อ 2018-06-18 15:46:53น.
จำนวนผู้เข้าชม : 125 คนวันนี้ (วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นางสาวพันธิภา ประวาสุข รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี มาช่วยราชการที่อุทยานฯ หว้ากอ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม(คณะย่อย) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2561
ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่