ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่างาน “สื่อสารองค์กร กศน.”
ประกาศเมื่อ 2018-07-03 15:32:03น.
จำนวนผู้เข้าชม : 93 คน 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งนายวรา แพใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่างานสื่อสารองค์กร กศน.ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Nouvo City Hotel กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีประชาสัมพันธ์ กศน.ทั่วประเทศรวม 135 คน ซึ่งนอกจากนี้ยังได้รับรางวัล ชนะเลิศ ที่ได้รับโจทย์การทำคลิป บทความ ภาพความประทับใจ เรื่อง PR ONIE 10 พาเที่ยววัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร จากนายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. อีกด้วยภาพ / ข่าว โดยนายวรา แพใหญ่