ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561
ประกาศเมื่อ 2018-07-10 14:02:31น.
จำนวนผู้เข้าชม : 102 คน 

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลมา อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นายสงัด ประดิษฐสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2561 โดยระเบียบวาระในที่ประชุมที่สำคัญคือการแจ้งการเตรียมดำเนินการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561   ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่