ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก(Thailand Riviera)
ประกาศเมื่อ 2018-07-12 15:34:04น.
จำนวนผู้เข้าชม : 136 คน
เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลฝั่งตะวันตก (Thailand Riviera) โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่