ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าประจำวัน
ประกาศเมื่อ 2018-07-12 15:37:02น.
จำนวนผู้เข้าชม : 188 คนวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าประจำวัน สำหรับการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการใช้พลังงาน และการปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างทัศนคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน. และนอกจากนี้ผู้ที่ชนะในการประกวดจะได้เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับประเทศเนื่องในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ ในระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2561 ต่อไปภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่