ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 150 ปี
ประกาศเมื่อ 2018-07-12 15:39:53น.
จำนวนผู้เข้าชม : 185 คนวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ในระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2561 ครบรอบ 150 ปี โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมกันโดยพร้อมเพรียงภาพ / ข่าวโดยวรา แพใหญ่