ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
บรรยายพิเศษเรื่องการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในการประชุมหอการค้าจังหวัดประจวบฯ
ประกาศเมื่อ 2018-07-12 15:41:58น.
จำนวนผู้เข้าชม : 145 คนเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเรือทอง โรงแรมหาดทอง นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด และ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิญไปบรรยายพิเศษเรื่องการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี และ เรื่องแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุม คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด และ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่