ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ
ประกาศเมื่อ 2018-07-17 11:26:10น.
จำนวนผู้เข้าชม : 222 คน


 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าประจำวัน เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2561ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่