ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ประกาศเมื่อ 2018-07-17 11:28:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 174 คนเมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครอบรอบ 150 ปี ในระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดชีวิตให้กับบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่