ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4
ประกาศเมื่อ 2018-08-22 08:48:32น.
จำนวนผู้เข้าชม : 138 คนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ  / ข่าว โดยวรา แพใหญ่