ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ชาวหว้ากอ "น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
ประกาศเมื่อ 2018-10-01 14:54:31น.
จำนวนผู้เข้าชม : 116 คน


 

เช้าวันที่  1 ตุลาคม 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ องค์การบริหารงานส่วนตำบลคลองวาฬ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โรงเรียนบ้านหนองหิน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองวาฬ และหน่วยงานเครือข่าย จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2347 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี 2394 นับจากนั้น ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ทำให้ประเทศชาติเจริญเกิดความรุ่งเรือง นอกจากนี้ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2411 สิริพระชนมพรรษา 64 พรรษาภาพ / ข่าว วรา แพใหญ่