ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่14
ประกาศเมื่อ 2018-10-04 10:48:34น.
จำนวนผู้เข้าชม : 95 คน


 

วันพฤหัสบดีที่ 4  ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาจารย์ สนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่14  ซึ่งมีกำหนดในการจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561 สำหรับภาพยนตร์ที่จัดฉายเป็นภาพยนตร์ที่ได้จากการคัดเลือกมากกว่า 300 เรื่องจากทุกประเทศทั่วโลก และได้ทำการคัดเลือกมาฉายในประเทศไทยในครั้งนี้ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่