ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
จากขุนเขาสู่สายน้ำ จากสายน้ำสู่ท้องทะเล
ประกาศเมื่อ 2018-10-08 10:50:36น.
จำนวนผู้เข้าชม : 97 คน 

วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2561 นักเรียนจากโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดราชบุรี จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ปลาทะเลสวยงาม และสัตว์ทะเลที่หายาก เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เข้ามาเยี่ยมชม ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ผู้เข้าเยี่ยมชมยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรประมงของไทย จากการแสดงในส่วนนิทรรศการ อันจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยอีกด้วยภาพ / ข่าว โดย วรา แพใหญ่