ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) ศปบ.จชต. และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี
ประกาศเมื่อ 2018-10-19 15:15:48น.
จำนวนผู้เข้าชม : 79 คน
 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และการจัดแสดงนิทรรศการมิติการศึกษาเดินหน้าประเทศไทย จังหวัดภาคใต้ชายแดนทั้งนี้ การจัดงานมีระยะเวลา ๒ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา คณะครู ผู้นำศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนผู้สนใจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งสิ้นประมาณ ๘,๐๐๐ คน

โดยในงานมีกิจกรรมที่เป็นนิทรรศการจากหน่วยงานทางการศึกษา กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. ภาพยนตร์ ๓ มิติ และกิจกรรมบนเวที ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่