ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้แก่เยาวชน งานเทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
ประกาศเมื่อ 2018-11-29 08:46:47น.
จำนวนผู้เข้าชม : 109 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภายในงานเทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14CR : ซุนเอ๊ก

ข่าว : งานผลิตและเผยแพร่