ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ชาวหว้ากอเข้าอวยพรปีใหม่เลขาธิการ กศน.
ประกาศเมื่อ 2019-01-08 10:35:22น.
จำนวนผู้เข้าชม : 42 คนวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ กระทรวงศึกษาการ นายเบญพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะข้าราชการ และ พนักงานราชการ เข้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ให้กับ นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามธรรมเนียมที่ปฎิบัติสืบต่อกันมา เพื่อเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่