ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival)
ประกาศเมื่อ 2019-01-08 15:45:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 56 คนเมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) นางประภากร ไหลล้น นักวิชาการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival) โดยมีนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์