ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คิ๊ก อ็อฟ แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะตกค้างสะสมในสิ่งแวดล้อม
ประกาศเมื่อ 2019-01-11 11:00:41น.
จำนวนผู้เข้าชม : 55 คน



เมื่อวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะข้าราชการและพนักงานราชการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม วันคิ๊ก อ็อฟ แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 โดยนำหลัก 3 ช มาใช้คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมการรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยการร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางภายในหน่วยงาน และครัวเรือนของตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างสะสมในสิ่งแวดล้อม มีการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้จากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งมีการจำหน่ายและนำไปใช้งานได้จริง โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดฯ และริมชายทะเลอ่าวประจวบฯ ด้วย ถือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ



ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์