ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ
ประกาศเมื่อ 2019-03-27 09:04:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 48 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติกับสมาคมประมงพื้นบ้านตำบลคลองวาฬ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลูกปลานวลจันทร์จำนวน 30,000 ตัว ลงสู่ทะเล เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณป่าชายเลน ตำบลคลองวาฬภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์