ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะระดับจังหวัด ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อ 2019-03-27 09:06:39น.
จำนวนผู้เข้าชม : 48 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางสาวลัคนา ชำนาญกุล และ นายทศพล หอมแม้น ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์