ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบการประเมินครั้งที่ 1
ประกาศเมื่อ 2019-03-27 10:39:57น.
จำนวนผู้เข้าชม : 50 คนเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบการประเมินครั้งที่ 1 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา และ นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์

ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์