ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมส่วนอำนวยการประจำเดือนเมษายน 2562
ประกาศเมื่อ 2019-04-10 11:08:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 52 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายสินรัตน์ แก้วนิยม หัวหน้าส่วนอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมส่วนอำนวยการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและมอบหมายงานในหน้าที่รวมทั้งการวางแผนงานในเดือนถัดไป โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างเอข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์