ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 62
ประกาศเมื่อ 2019-04-10 11:16:31น.
จำนวนผู้เข้าชม : 68 คนเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเกาะหลักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นประธานในกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 62 โดยได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัด นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรดน้ำ-ขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์