ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอปล่อยลูกพันธุ์หมึกกระดองก้นไหม้ จำนวน 6,000 ตัว กลับคืนสู่ท้องทะเล
ประกาศเมื่อ 2019-04-11 11:36:24น.
จำนวนผู้เข้าชม : 43 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ จัดทำโครงการธนาคารหมึก โดยร่วมกับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬในการรวบรวมไข่หมึกจากธรรมชาติเพื่อนำมาอนุบาล และเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เริ่มปล่อยลูกพันธุ์หมึกกระดองก้นไหม้ จำนวน 6,000 ตัว กลับคืนสู่ท้องทะเล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบ.สามอ่าวปริ้นเซสทัวร์ ในการอำนวยความสะดวกนำลูกพันธุ์หมึกดังกล่าวปล่อยคืนสู่ท้องทะเลในครั้งนี้ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์