ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2562
ประกาศเมื่อ 2019-04-11 11:50:55น.
จำนวนผู้เข้าชม : 78 คน

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 มีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สำหรับวาระสำคัญในที่ประชุมที่น่าสนใจคือ การชี้แจงแนวทาง,ข้อราชการและวางแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2562

ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์