ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวและขอพรเทศกาลสงกรานต์
ประกาศเมื่อ 2019-04-11 14:10:03น.
จำนวนผู้เข้าชม : 78 คน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ข้าราชการอาวุโส ได้เปิดโอกาสให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสำนักงาน รดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดย นายเบญจพล พาลี กล่าวอวยพรว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นวันดีหลายวัน ทั้งวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ อยากให้ทุกคนทำดี คิดดี พูดดี และคบคนดี ทั้งนี้ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อุทยานฯ หว้ากอ ทุกคน ที่ร่วมกันทำงาน และในปีหน้าต้องร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาอุทยานฯ หว้ากอ ให้เจริญก้าวหน้ากันต่อไป

ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์