สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ศีกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-02-15 14:49:13น.
จำนวนผู้เข้าชม : 42 คน

 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับและนำชม คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา จังหวัดลำปาง โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 826 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง