สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ทัศนศึกษา ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-02-21 15:29:03น.
จำนวนผู้เข้าชม : 25 คน

 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับและนำชม คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 43 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง