สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและชี้แจงการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 2024-06-07 11:05:54น.
จำนวนผู้เข้าชม : 33 คน

 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา ครู เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการชี้แจงการประเมินชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567